Uitstel verkoop Spinderdelen en ALV Hilverstroom

Verkoop Spinderdelen uitgesteld: naar één coöperatie

De elf regionale coöperaties werken samen in twee doelcoöperaties, te weten T-Wind en HvB-Wind. Bij het inwinnen van juridisch advies over het uitgeven van Spinderdelen, is gebleken dat het samengaan van beide doelcoöperaties gewenst is. Dit betekent onder andere dat er een juridische fusie moet worden georganiseerd. Dit duurt langer dan we dachten. Naar verwachting zal de fusie rond de zomer geregeld zijn. Daardoor is het niet mogelijk om op 15 mei al te starten met de verkoop van Spinderdelen.We vinden het erg jammer dat de inschrijfperiode wordt uitgesteld, maar we willen alles wel correct georganiseerd hebben. We willen dat onze molens voor en door burgers en ondernemers zonder problemen kunnen draaien.

Uitstel ALV Hilverstroom

Hilverstroom had haar ALV gekoppeld aan de start van de verkoop van de Spinderdelen (winddelen). En dat willen we blijven doen. We hopen dat de verkoop van Spinderdelen nog de eerste helft van dit jaar van start gaat.

We wachten daarom nog even met het bijeenroepen van de Ledenvergadering. We hopen op uw begrip.

We laten jullie via facebook, www.hilverstroom.nl en de nieuwsbrief weten wanneer de ALV plaatsvindt.