Digitale Algemene Leden Vergadering maandag 8 juni 2020

Op 8 juni 2020 houdt Hilverstroom een digitale algemene ledenvergadering. Via de mail heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan deze ledenvergadering

Onderwerpen ALV

Omdat de vergadering digitaal is, beperken we ons tot de meest noodzakelijke onderwerpen. Dit zijn: 

  • Notulen vorige ALV
  • Samenwerking in Zonneweide Haghorst
  • Goedkeuring jaarrekening en decharge bestuur
  • Bestuursverkiezing

Digitaal vergaderen

Vanwege de coronacrisis kunnen we niet bij elkaar komen voor een vergadering. Vandaar dat we deze digitaal houden. ​Deelnemen aan de digitale ALV kan helaas alleen wanneer u lid bent van Hilverstroom.

Hoe werkt digitaal vergaderen

U ontvangt op het mailadres waar deze nieuwsbrief naartoe is gestuurd, een uitnodiging via financien@hilverstroom.nl

In deze uitnodiging vindt u een link waarop u kunt klikken. Als u hier op 8 juni aan het begin van de vergadering op klikt, dan neemt u deel aan de vergadering.

Microsoft teams

We gebruiken Microsoft teams. Dat is een veilige manier, die bijvoorbeeld ook de gemeente Hilvarenbeek gebruikt.