Hilverstroom neemt deel aan Spinderwind

Hilverstroom neemt deel aan Spinderwind: Samen toekomst met wind

Tien lokale energiecoöperaties uit de regio Tilburg en Hart van Brabant werken samen aan de realisatie van een windmolenpark op de Spinder in Tilburg. Spinderwind gaat met 4 windmolens voldoende energie produceren om bijna 10.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Wij zorgen in onze eigen omgeving voor de productie van onze eigen energie. De windmolens worden gezamenlijk eigendom van mensen en dus niet van een energiemaatschappij!

Het is een logische keuze om juist op deze locatie van een stedelijk energiepark duurzame energie te winnen. De windmolens worden -met respect voor de omgeving- gesitueerd in het zicht van de al aanwezige stedelijke horizon van Tilburg.

Wij maken met zoveel mogelijk inwoners van gemeente Tilburg en regio Hart van Brabant gebruik van de altijd aanwezige wind. Burgers maar ook het lokale bedrijfsleven kunnen investeren in Spinderwind, de molens worden van en voor ons allemaal. De duurzaam opgewekte stroom zorgt voor een lagere CO2-uitstoot en draagt bij aan een duurzame leefomgeving.

Samen met u nemen wij onze verantwoordelijkheid om de gevolgen van klimaatverandering te verkleinen. Daarmee dragen wij in onze eigen buurt bij aan een goede toekomst en leefmilieu voor uw en onze kinderen!