Greenchoice

Aanmelden bij Greenchoice
Hilverstroom is een nieuwe samenwerking aangegaan. We zijn in zee gegaan met Greenchoice. De keuze voor Greenchoice is gemaakt op grond van de volgende criteria:

  • 100% groen, verduurzaming
  • Financieel robuust
  • Transparant, open en volledig (alle elementen duidelijk)
  • Partner voor particulieren, energiecooperaties, ondernemingen  en gemeenten
  • Meerdere keuzes (variabel, vast)

Wij stellen het op prijs als u kiest voor Greenchoice. Daarmee helpt u Hilverstroom én de vergroening van Nederland.

Klik op hier om u aan te melden.

                           
Extra vragen over de aanmelding bij Greenchoice
Tijdens de bijeenkomst waren een paar zaken nog onduidelijk. Hieronder leest u deze vragen en de antwoorden erbij.

Vraag 1
Wanneer wordt de prijs van een variabel contract aangepast. Is dat elke maand of een keer in de 6 maanden?
Bij Greenchoice gebeurt dat halfjaarlijks. Het komend half jaar heb je dus de prijs die nu op de site staat. Over een half jaar kan die worden aangepast. 

Vraag 2
Teruglevering: op onze webpagina kun je aangeven of je zonnepanelen hebt, maar je kunt de verwachte opbrengst niet invullen. Bovendien vindt er geen verrekening in het voorgestelde maandbedrag plaats op de webpagina. Hoe zit dat?
Dat klopt. Dat betekent niet dat je het hele jaar het gestelde bedrag betaalt. In de eerste voorschotnota vindt berekening plaats op basis van de het aantal panelen.

Vraag 3
Ingangsdatum contract: je kunt op de webpagina een ingangsdatum voor je contract invullen. Daarna wordt aangegeven datje 14 dagen bedenktijd hebt. Gaat het contract dan 14 dagen later in?
Nee, het contract gaat in op de dag die je aangeeft. De 14 dagen bedenktijd is een wettelijke randvoorwaarde. Je hebt 14 dagen de tijd om te heroverwegen en af te zien van het contract.