FAQ Faillissement Anode

Veel gestelde vragen en antwoorden m.b.t. het faillissement van Anode Energie

De afgelopen 2 weken zijn er heel veel vragen binnengekomen bij het bestuur van Hilverstroom over de gevolgen van het faillissement van Anode Energie. We hebben de vragen zo goed als we kunnen persoonlijk beantwoord. Met gebruikmaking van allerlei bronnen zoals de ACM, Consuwijzer, energieleveranciers en informatie van andere deskundigen. Omdat heel veel vragen en antwoorden voor iedereen van belang kunnen zijn, hebben we de vragen en antwoorden in een overzicht van 45 vragen en antwoorden bij elkaar gezet. Die vragen en antwoorden staan hieronder. We hopen dat iedereen daarin zijn antwoorden vindt.

Energiecooperatie Hilverstroom heeft ook gekozen voor een nieuwe, financieel sterke, energieleverancier. Die inmiddels samenwerkt met ruim 130 lokale energiecooperaties. Dat is Greenchoice, met 1.000 medewerkers en 600.000 klanten de grootste groene energieleverancier van Nederland. We presenteren dinsdagavond een goed voorstel van Greenchoice en hopen dat jullie bij Hilverstroom blijven om samen Hilvarenbeek te vergroenen en te verduurzamen op energie gebied!

Kijk alvast eens op www.greenchoice.nl

Met duurzame en groene groet,

Bestuur Energiecooperatie Hilverstroom 

————————————————————————————————————————— 

Vragen en antwoorden

 1. Ik kan op 28 december niet deelnemen aan de informatiebijeenkomst. Kan ik toch de informatie krijgen?

Alle klanten van Anode Energie die via Hilverstroom een relatie hebben met Anode Energie, krijgen de informatie van de informatiebijeenkomst van dinsdagavond 28 december per mail toegestuurd op 29 december. Inclusief de slides van de presentatie plus een introductie en een voorstel van Greenchoice, de nieuwe energiepartner van Hilverstroom.

 1. Waardoor is Anode Energie failliet gegaan?

Op 3 december 2021 heeft de Rechtbank Rotterdam het faillissement uitgesproken van een aantal vennootschappen die handelden onder het merk Anode Energie. Dit zijn Holding 3274 B.V., Energie I&V B.V., EnergiePlaza B.V. en Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V.

Mr. Chr. Groenewoud (DVDW Advocaten, Postbus 23156, 3001 KD Rotterdam, 010 44 00 500) is aangesteld als curator in deze faillissementen.

Anode Energie heeft aangegeven dat het bedrijf  in de problemen is gekomen door de hoge energieprijzen. Het bedrijf bestaat naast energieleverancier Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V. ook uit Energie I&V B.V. (een bedrijf dat energie inkoopt voor andere leveranciers, ook wel sourcing genoemd) en EnergiePlaza B.V. (een zogenoemde programmaverantwoordelijke partij). De ACM brengt de mogelijke gevolgen van een faillissement van deze bedrijven in kaart. Consumenten kunnen er van uit gaan dat zij in ieder geval altijd gas en elektriciteit zullen blijven ontvangen.

Omdat Anode Energie niet langer in staat is om op een betrouwbare manier energie te leveren aan haar circa 14.000 klanten trekt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de leveringsvergunning van het bedrijf in. Klanten van Anode Energie blijven gewoon energie ontvangen en krijgen vanzelf bericht van hun nieuwe energieleverancier.

 1. Was het jullie niet bekend dat het failliete bedrijf reeds meerdere malen failliet was?

Dat was ons niet bekend.

 1. Wat gaat er gebeuren nu Anode failliet is verklaard?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de leveringsvergunningen van het failliete bedrijf Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V. dat handelde onder de naam Anode Energie per 15 december 2021 definitief ingetrokken. De curator van het failliete bedrijf heeft de ACM gemeld dat energieleverancier VanHelder alle klanten per 13 december 2021 overgenomen heeft. Alle klanten blijven gewoon energie ontvangen en krijgen vanzelf bericht van hun nieuwe energieleverancier. De ACM kondigde op 2 december 2021 al aan de vergunningen van Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V. in te gaan trekken omdat het bedrijf in financiële problemen was gekomen als gevolg van de hoge energieprijzen.Het bedrijf leverde energie aan circa 14.000 klanten (consumenten en kleinverbruikers). Hiervan hadden ongeveer 5.000 klanten rechtstreeks een contract afgesloten bij Anode Energie en ongeveer 9.000 klanten hadden een contract via een zogenoemde wederverkoper van Anode Energie (Gezinsenergie, Green Dutch Energy, AGEM, Hilverstroom, Nedergy , BLIQ en Ampeer). De curator van Anode Energie heeft met energiebedrijf VanHelder afgesproken dat VanHelder de nieuwe energieleverancier van al deze klanten wordt, maar dat het bedrijf Gezinsenergie als tussenpersoon het aanspreekpunt voor consumenten en kleinverbruikers zal zijn. Alle klanten krijgen via Gezinsenergie dus een nieuw energiecontract met VanHelder en kunnen zelf kiezen of zij klant blijven bij VanHelder/Gezinsenergie of – na een opzegtermijn van maximaal 30 dagen, in dit geval uiterlijk 11 januari 2022 – overstappen naar een andere leverancier.

Op 13 december heeft u hierover een mail ontvangen van Gezinsenergie met nadere informatie.

De curator is DVDW advocaten te Rotterdam. 

https://www.dvdw.nl/nl/faillissement-anode-energie/

 1. Waarom heeft Hilverstroom zo laat gereageerd/gecommuniceerd?

Energiecooperatie Hilverstroom is voorafgaand aan het faillissement noch door Anode Energie, noch door de curator op de hoogte gesteld. Door eigen onderzoek werd kort voor het daadwerkelijke faillissement duidelijk wat er aan de hand was. Bestuursleden, die zelf ook klant waren, werden door de mail van Gezinsenergie op 13 december voor het eerst geinformeerd. Direct diezelfde avond nog heeft het bestuur van Hilverstroom een nieuwsbrief verstuurd naar haar relaties.

 1. Wat was de rol van Hilverstroom in relatie tot Anode Energie?

Hilverstroom was tussenpersoon van energieleverancier Anode Energie. Hilverstroom werkte samen met Anode Energie omdat wij zelf geen vergunning hebben voor levering van energie. U sloot het contract voor energielevering met Anode Energie. De verkoop van contracten was door Hilverstroom uitbesteed aan Pompie bv van Dave Verheggen.

 1. Ben/was ik klant van Anode Energie of van Hilverstroom en met wie had ik een contract?

U was klant van Anode Energie en had een contract met Anode Energie. Hilverstroom trad op als wederverkoper.

 1. Is Hilverstroom een partij in deze situatie (in juridische zin)? Heeft Hilverstroom een bepaalde verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid naar zijn klantenkring?

Energiecooperatie Hilverstroom is partij in dit faillissement, in die zin dat uit de afwikkeling zal blijken of Hilverstroom  nog verplichtingen heeft aan, of  vorderingen heeft op, Anode Energie of elkaar. Hilverstroom is geen partij tussen Anode Energie en klanten van Anode Energie. Hilverstroom probeert wel zo goed mogelijk de klanten van Anode die via Hilverstroom energie hebben afgenomen, te helpen met het bundelen van de informatie, het zoeken van een goede, financieel sterke, energieleverancier, ondersteuning via de gemeente en met andere projecten.

 1. Krijg ik nog energie geleverd? Kom ik zonder stroom en gas te zitten?

Klanten van Anode Energie blijven gewoon energie ontvangen en krijgen vanzelf bericht van hun nieuwe energieleverancier. De energielevering gaat gewoon door als u geen brief van u netbeheerder hebt gekregen. U hoeft u geen zorgen te maken, u komt niet zonder energie te zitten. Hebt u een brief gekregen van de netbeheerder? Dan kan het zijn dat u zelf contact op moeten nemen met een nieuwe leverancier voor een nieuw contract. Neem bij twijfel contact op met uw netbeheerder.

Uw energielevering stopt niet en zal dus gewoon door blijven gaan. De energielevering isdoor Anode Energie beëindigd en de energielevering  wordt overgenomen door de nieuwe energieleverancier VanHelder met Gezinsenergie als wederverkoper

 1. Wat gebeurt er met mijn contract?

Uw contract bij Anode Energie is beëindigd. U hoeft echter niet zelf op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier, omdat de levering op uw adres automatisch zal worden overgenomen door de nieuwe leverancier, Gezinsenergie. Bij Gezinsenergie zullen er andere contractvoorwaarden gelden die zullen afwijken van de huidige contractvoorwaarden.

 1. Gaat Anode Energie nog in de maand december geld incasseren?

Anode Energie zal in de maand december geen termijnbedragen meer incasseren. In de maand december zal er door de nieuwe leverancier geïncasseerd worden. In het mailbericht van 21 december dat u van Gezinsenergie en/of Van Helder hebt gekregen wordt dit aangegeven.

 1. Moet ik mijn openstaande nota’s/termijnen nog betalen?

Openstaande nota’s moeten alsnog voldaan worden. Dit is namelijk de periode waarin Anode Energie energie heeft geleverd en het contract van Anode Energie dus nog altijd van kracht is. Als openstaande nota’s niet voldaan worden, zullen er incassomaatregelen volgen.

Zie https://anode.nl/nieuws/FAQ

In de mail van 13 december geeft Gezinsenergie aan dat je het recht hebt om tot 2 maanden je automatische  incasso terug te boeken. Bij de afrekening van Anode zal dan blijken of je nog moet bijbetalen of dat je nog meer terug krijgt. Banken hebben overigens verschillende regels en kosten ten aanzien van storneren. Kijk op de website van je bank wat de regels en kosten zijn of neem contact op met je bank voor uitleg of meer informatie.

 1. Ik heb op dit moment een lopende betalingsregeling, wat gebeurt daar mee?

De curator die aangesteld wordt bij Anode Energie zal de komende tijd nodig hebben om alles in kaart te brengen. De curator zal bekijken of dezelfde betalingsregeling met u blijft bestaan. Tot die tijd dient u zich aan de gemaakte betalingsregeling te houden.

 1. Wie is Gezinsenergie en wat is hun rol? Was het nieuwe bedrijf Gezinsenergie bij jullie bekend?

GK Services BV, handelend onder de naam Gezinsenergie, is ruim 6 jaar actief op het gebied van bemiddeling bij de totstandkoming van energiecontracten. Gezinsenergie nam gas en stroom af van Anode Energie en richt zich specifiek op de christelijk reformatorische achterban. Sinds januari 2019 levert Gezinsenergie zelf gas en stroom, in partnership met het energiebedrijf Anode BV te Barendrecht. Per ultimo 2018 hadden ruim 17.000 consumenten een energiecontract via Gezinsenergie afgesloten. Hilverstroom was tot voor onbekend met Gezinsenergie (en VanHelder) en heeft geen inzicht in de aandeelhoudersstructuur en financiële positie van Gezinsenergie (en Van Helder).

Meer informatie: www.gezinsenergie.nl en https://www.gezinsenergie.nl/assets/files/2019-07-18-prospectus.pdf

 1. Is Gezinsenergie een zusterbedrijf van Anode Energie of zit het in dezelfde organisatie?

Gezinsenergie is geen zusterbedrijf van Anode Energie en zit voor zover wij kunnen nagaan ook niet in dezelfde organisatie. Gezinsenergie, Green Dutch Energy, AGEM, Hilverstroom, Nedergy , BLIQ en Ampeer) waren wederverkoper van Anode Energie.

 1. Wie is VanHelder Energie en wat is hun rol?

De curator heeft een akkoord bereikt met VanHelder, een zakelijke leverancier van stroom en gas, voor het overnemen van de klanten  van Anode Energie. VanHelder is op dat moment de eigenaar geworden van de klanten van Anode Energie. Zakelijke klanten krijgen een contract aangeboden van VanHelder.

Voor particuliere aansluitingen heeft VanHelder een overeenkomst gesloten met wederverkoper Gezinsenergie. Gezinsenergie biedt particulieren een contract aan, waarbij Gezinsenergie stroom en gas afneemt van VanHelder.

Tijdens de informatie-bijeenkomst op dinsdagavond 28 december zal Hilverstroom u nadfer informeren en ook een alternatief voorstellen.

Bent u een particuliere klant en heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de tussenpersoon Gezinsenergie. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 085 – 732 57 35 of u kunt een e-mail sturen naar klantenservice@gezinsenergie.nl.
Bent u een zakelijke klant (bedrijf) dan komt u contact opnemen met VanHelder.
Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 020-205 04 85 of u kunt een e-mail sturen naar vragen@vanhelder.nl

 1. Waarom krijg ik eerst een mail van Gezinsenergie en daarna van VanHelder Energie?

VanHelder heeft het klantenbestand van Anode Energie overgenomen. VanHelder richt zich op zakelijke klanten. De zakelijke klanten van Anode zijn rechtstreeks door VanHelder zelf benaderd. VanHelder heeft de consumenten en kleinverbruikers overgedragen aan tussenpersoon Gezinsenergie, die zich richt zich op particuliere klanten. Als u naast particuliere klant van Anode ook zakelijke klant was van Anode, dan heeft u nu 2 mails ontvangen.

 1. Wat is de rol nog van Hilverstroom? Kunnen we nog iets verwachten van Hilverstroom?

Energiecooperatie Hilverstroom is een vrijwilligersorganisatie die opgericht is in 2012 en zich inzet voor verduurzaming en vergroening van de energie in en om Hilvarenbeek. Dat doet Hilverstroom door projecten in het kader van bewustwording en energiebesparing. Dat gebeurt met vele partners, zoals bij voorbeeld de gemeente Hilvarenbeek en regionale energiecooperaties. Denk daarbij informatiebijeenkomsten, het promoten van Zon op Dak, aansluiten bij landelijke acties, het burgerwindpark Spinder, het Energiehuis Hilvarenbeek, postcoderoosprojecten in Baarschot en Esbeek. Hilverstroom wil ook een actieve rol blijven spelen in de verdere vergroening en verduurzaming van het gebruik van stroom en gas, door een samenwerking met Greenchoice.

In 2021 werd Greenchoice voor de vijfde keer uitgeroepen tot meest duurzame merk binnen de energiesector van Nederland bij een onderzoek gedaan door de Sustainable Brand Index. Ook won het bedrijf in 2021 voor de negende keer op rij de Gaslicht.com Award voor beste energieleverancier van Nederland. Greenchoice is de grootste aanjager van lokale energie; ze werkt samen met meer dan 130 lokale energiecooperaties, waaronder in Midden-Brabant Duurzaam RielGoirle, Energiefabriek013, KempenEnergie, LangstraatZon en nu ook Hilverstroom.

 1. Heeft Gezinsenergie of VanHelder de klanten van Anode Energie overgenomen?

VanHelder heeft het klantenbestand van Anode Energie overgenomen. VanHelder richt zich op zakelijke klanten. De zakelijke klanten van Anode zijn rechtstreeks door VanHelder zelf benaderd. VanHelder heeft de particuliere klanten overgedragen aan Gezinsenergie, die zich richt zich op particuliere klanten.

 1. Moet ik meterstanden doorgeven aan Gezinsenergie en/of VanHelder of is het beter nog even te wachten? Ik heb mijn meterstanden opgestuurd naar Hilverstroom. Is dat juist? Welke meterstanden zijn bepalend voor de eindafrekening?

Vraagt uw oude leverancier om uw meterstanden? Of vraagt uw nieuwe of tijdelijke leverancier hiernaar? Geef dan uw meterstanden door voor de eindafrekening. En zodat uw nieuwe of tijdelijke leverancier uw beginstand heeft voor het contract.

Hebt u een slimme meter? Dan hoeft u geen meterstanden door te geven. De netbeheerder leest uw meterstand van de slimme meter uit en geeft deze door voor het opstellen van uw energierekeningen. De uitgelezen stand wordt gebruikt voor de eindafrekening en jaarafrekening. U hoeft uw meterstanden niet naar Hilverstroom op te sturen.

 1. Kunnen we een gemeenschappelijk forum voor gedupeerden op Facebook creëren om standpunten en ideeën uit te wisselen?

Omdat Hilverstroom een coöperatie is met leden, vinden wij het delen van standpunten en ideeën heel belangrijk. Elk jaar organiseert Hilverstroom daarom bijeenkomsten, waaronder een jaarlijkse in een van de kernen een Algemene Leden Vergadering. En nu dan ook een Informatiebijeenkomst over het faillissement van Anode Energie om iedereen, zo goed als we kunnen, te informeren. Facebook lijkt ons gezien de wereldwijde discussie over Facebook op dit moment niet het juiste platform.

 1. Kan ik een individuele afspraak maken om te bekijken welke vervolgstappen het handigst zijn?

Direct na het faillissement van Anode heeft het bestuur van Hilverstroom de energiemarkt verkend en o.a. op basis van 100% duurzaam, concurrerende prijsstelling, financiële betrouwbaarheid en betrokkenheid bij lokale energiecooperaties en projecten, een keuze gemaakt voor een opvolger van Anode. Dat is Greenchoice geworden. Hilverstroom hoopt dat veel Bekenaren overstappen naar Greenchoice en betrokken blijven bij Hilverstroom. In de informatiebijeenkomst op 28 december zullen wij u uitgebreid informeren over waarom wij voor Greenchoice kiezen en wat de leveringsmogelijkheden van Greenchoice zijn.

Voor de persoonlijke financiële afwikkeling aan de hand van de eindnota zullen we de informatie van de curator moeten afwachten. De curator van DVDW Advocaten stelt op haar speciale webpagina voor het faillissement van Anode Energie:

https://www.dvdw.nl/nl/faillissement-anode-energie/

Het kan zijn dat informatie geen antwoord geeft op uw specifieke situatie. De curator verzoekt u in dat geval een email te sturen naar klantenservice@anode.nl. U kunt alleen op deze wijze met de curator communiceren. Telefonisch zal hij u niet te woord kunnen staan. De curator verstrekt geen juridisch advies. Daarvoor dient a zelf een (juridisch) adviseur te raadplegen (bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar of het Juridisch Loket). De eventuele kosten daarvan komen voor uw eigen rekening.

Het Juridisch Loket: https://www.juridischloket.nl/

Iedereen in Nederland (en daarbuiten) heeft of krijgt te maken met oplopende energieprijzen. Het wordt nu nog belangrijker bewuster om te gaan met energie en besparingsmaatregelen te nemen. Hilverstroom adviseert daarom een afspraak te maken met een Energiecoach van het Energiehuis Hilvarenbeek. Dat is een samenwerking van Hilverstroom en de gemeente Hilvarenbeek. De eerste 200 gesprekken (t.w.v. 130 Euro) zijn gratis door een bijdrage van de overheid. Vraag een gesprek aan op: https://energielokethartvanbrabant.nl/hilvarenbeek/ en klik op ‘Inzicht in je huis’.

 1. Krijg ik nog geld terug van te hoge voorschotten of van terug geleverde energie van mijn zonnepanelen? Wanneer komt de eindafrekening?

Deze vragen kunnen wij nog niet beantwoorden. De curator van uw oude leverancier kijkt de komende tijd of alle schulden betaald kunnen worden. Dus ook de schulden aan klanten.

U  krijgt u nog een eindafrekening van de levering door Anode. Zo weet u of u nog geld tegoed hebt. Of dat u nog geld moet bijbetalen. Door het faillissement is het nog niet duidelijk of u dit geld ook terugkrijgt.

U kunt een vordering indienen bij de curator. Dat kan wanneer u geld tegoed hebt. Bijvoorbeeld betaalde termijnbedragen. Wacht hiervoor eerst op uw eindafrekening. En neem contact op met het Juridisch Loket voor advies over hoe u dit doet.

Hebt u nog geld tegoed van uw oude leverancier en krijgt u het niet terug? Zoek hiervoor juridische hulp. Bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekering of het Juridisch Loket.

Meer info: https://www.consuwijzer.nl/vragen-vergunning-energieleverancier-ingetrokken

 1. Gaat Anode Energie nog in de maand december incasseren en moet ik mijn openstaande nota’s/termijnen nog betalen?

Anode Energie zal in de maand december geen termijnbedragen meer incasseren. In de maand december zal er door de nieuwe leverancier geïncasseerd worden. Openstaande nota’s moeten alsnog voldaan worden. Dit is namelijk de periode waarin Anode Energie energie heeft geleverd en het contract van Anode Energie dus nog altijd van kracht is. Als openstaande nota’s niet voldaan worden, zullen er incassomaatregelen volgen.

 1. Wanneer krijg ik de eindafrekening en kan ik überhaupt geld terug ontvangen? Wie verzorgt de eindafrekening en wanneer? Hoe gaat de verdere financiële afwikkeling met Anode Energie?

Wanneer de eindafrekening plaatsvindt wordt bepaald door de curator die het faillissement afwikkelt. Dan wordt ook bepaald of klanten van Anode Energie geld terug ontvangen of nog moeten betalen.

 1. Waar kunnen wij, als we geen geld terugkrijgen van voorschotten en/of terug levering, een claim indienen?

Hebt u na een faillissement nog geld tegoed van uw oude leverancier? Bijvoorbeeld betaalde termijnbedragen? Dan kunt u een vordering indienen bij de curator. Wacht hiervoor eerst op uw eindafrekening. En neem bij voorbeeld contact op met het Juridisch Loket voor advies over hoe u dit doet.

Het Juridisch Loket: https://www.juridischloket.nl/

 1. Kan Hilverstroom met concurrerende prijzen met een sterk bedrijf afspraken maken voor levering van energie? Is dit misschien het goede moment om voor een echt groene, financieel sterke, leverancier te kiezen? Voor welke uren geldt het daltarief: ook van 21.00 tot 6.00 uur en in het weekend?

Greenchoice wordt de nieuwe energiepartner van Hilverstroom. www.greenchoice.nl.

De tijdstippen waarop wordt overgeschakeld van normaal- naar daltarief noemen we schakeltijden. Het daltarief geldt voor bijna heel Nederland op alle nationaal erkende feestdagen, in het weekend en van 23.00 tot 7.00 uur. Woon je in Noord-Brabant of Limburg? Hier gaan de daluren al in van 21.00 uur tot 7.00 uur ’s ochtends. Omdat de tarieven per provincie gelijk zijn, heb je in deze provincies iets meer voordeel omdat je langer van het daltarief gebruik kunt. 

 1. Misschien moeten we nog meer onze bewoners activeren om samen een eigen gesloten energieplan te laten realiseren?

Hilverstroom is steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en leden die in een werkgroep kunnen helpen, bijv. voor het actuele postcoderoosproject in Baarschot of Esbeek, de communicatie met regionale energiecooperaties in Hart van Brabant, als Energiecoach van Energiehuis Hilvarenbeek of bij voorbeeld als penningmeester. Wij staan open voor ideeën en inwoners van Hilvarenbeek die dit mee willen oppakken.

 1. In de brief van Gezinsenergie wordt geadviseerd de laatste 2 maanden te storneren en daarna de eindafrekening af te wachten. Waarom is Hilverstroom na het publiceren van het faillissement van Anode niet onmiddellijk met het advies gekomen om gedane recente betalingen te storneren? Wat is het advies van Hilverstroom?

In de mail van Gezinsenergie van 13 december jl. is hierover het volgende gemeld:

U heeft het recht om tot 2 maanden terug uw automatische incasso terug te boeken bij Anode. Mocht u geld terug verwachten, dan is dat verstandig om te doen. Er volgt nog een afrekening van Anode. Mocht u daarop nog moeten bijbetalen, dan dient dat nog te gebeuren. Mocht u terugkrijgen, dan verlaagt u met de terugboeking in ieder geval dat bedrag.

Hilverstroom is niet onmiddellijk met het advies gekomen om te storneren, omdat wij zelf ook overvallen zijn en ook niet op de hoogte waren van die mogelijkheid. Dat werd pas duidelijk uit de mail van Gezinsenergie. Daarmee was het al gemeld aan alle klanten. Nog een keer melden was overbodig. Vervolgens is gebleken uit onderzoek bij verschillende banken dat banken hier ieder op hun eigen manier mee omgaan. Sommige banken brengen zelfs kosten in rekening voor bepaalde storneringen. 

Consuwijzer/ACM stelt het volgende:

Hebt u geld betaald, of krijgt u nog een rekening van uw energieleverancier? U moet altijd betalen voor de energie die u verbruikt. Betaalt u via automatische incasso? Dan hebt u standaard het recht om te storneren. U vraagt uw bank dan om een bedrag terug te storten dat automatisch is afgeschreven. Dat kunt u eenvoudig regelen via internetbankieren.

Storneren heeft wel gevolgen. U krijgt bijvoorbeeld een betalingsachterstand. Betaalt u maandelijks meer voor uw energie dan dat u verbruikt? Dan mag u die betalingsachterstand soms verrekenen met het bedrag dat u nog krijgt van uw leverancier. Maar let goed op: dit mag niet altijd. Hier zijn wettelijke regels voor.

Wilt u weten of het in uw persoonlijke situatie verstandig is om te storneren? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

Het Juridisch Loket: https://www.juridischloket.nl/

 1. Hoe kunnen wij ons direct afmelden bij Gezinsenergie? Wanneer en hoe kan ik overstappen naar een andere leverancier?

Wilt u liever een andere leverancier? Bijvoorbeeld omdat een andere energieleverancier een gunstiger aanbod heeft? Dan mag u na de opzegtermijn van maximaal 30 dagen, in dit geval dus uiterlijk 11 januari 2022,  een nieuw contract afsluiten bij een andere energieleverancier.

In deze termijn kunt u bepalen of u bij uw tijdelijke leverancier blijft of dat u een nieuwe leverancier zoekt. U hebt geen bedenktijd. En u kunt er ook niet voor kiezen om een opzegboete te betalen. Opzegboetes spelen alleen bij contracten voor een bepaalde tijd.

Hebt u eerder een goed aanbod van een andere leverancier? Bespreek dit met de leverancier die u als klant heeft overgenomen.

Wil uw nieuwe leverancier het contract pas later laten ingaan? Bijvoorbeeld pas over een half jaar? Dat mag, maar dat moet uw nieuwe leverancier duidelijk aan u uitleggen. Zegt uw nieuwe leverancier dat dit met ons is afgesproken? Dat klopt niet. De ACM bepaalt de ingangsdatum van uw contract niet. Wijs uw nieuwe leverancier hier op. En meld het bij ACM ConsuWijzer.

Meer info: https://www.consuwijzer.nl/problemen-door-de-hoge-energieprijzen

 1. Graag zou ik willen vragen wat nu een verstandige optie is i.v.m. het energie contract? Wat kan Hilverstroom betekenen m.b.t. een nieuwe energieleverancier?

Tips bij het kiezen van een energieleverancier (volgens consuwijzer/ACM)

Zoekt u een nieuwe energieleverancier? Er is veel om op te letten tijdens het vergelijken. Bijvoorbeeld het soort energiecontract, eventuele opzegvergoeding en de contractduur. Gebruik deze checks om een energieleverancier te vinden die past bij uw situatie en wensen.

Als u energieleveranciers wilt vergelijken, moet u eerst weten hoeveel energie u verbruikt per jaar. En wat u nu per jaar betaalt. Als u uw verbruik en kosten weet kunt u pas goed zien welke leverancier goedkoper is voor u. Pak uw laatste jaarafrekening erbij.

https://www.consuwijzer.nl/tips-bij-het-kiezen-van-een-energieleverancier

Hilverstroom kiest voor samenwerking met Greenchoice.

In 2021 werd Greenchoice voor de vijfde keer uitgeroepen tot meest duurzame merk binnen de energiesector van Nederland bij een onderzoek gedaan door de Sustainable Brand Index. Ook won het bedrijf in 2021 voor de negende keer op rij de Gaslicht.com Award voor beste energieleverancier van Nederland. Greenchoice is de grootste aanjager van lokale energie; ze werkt samen met meer dan 130 lokale energiecooperaties, waaronder in Midden-Brabant Duurzaam RielGoirle, Energiefabriek013, KempenEnergie, LangstraatZon en nu ook Hilverstroom.

www.greenchoice.nl

 1. Is dit een betrouwbare partner zodat we weer niet snel in dezelfde situatie terecht komen ?

Hilverstroom kiest niet voor VanHelder/Gezinsenergie, maar voor een samenwerking met Greenchoice,  een Nederlands energiebedrijf dat uitsluitend groene energie levert. De aandelen zijn voor 70% in handen van Energie Concurrent en voor 30% van het Rotterdamse energiebedrijf Eneco. Greenchoice heeft een uistekende solvabiliteit van meer dan 20%.

Dit betekent dat Greenchoice door overstappers én Gaslicht.com is uitgeroepen tot beste energieleverancier van Nederland. Deze prijs heeft Greenchoice in 2019 voor de zevende keer op rij gewonnen en wordt uitgereikt aan de leverancier die een jaar lang de beste prijs/kwaliteitverhouding bied

Kijken we naar het stroometiket van Greenchoice, dan zien we dat alle stroom uit Nederland komt. Waarbij de stroom voornamelijk wordt opgewekt door middel van windenergie. Bij Greenchoice is groen dus daadwerkelijk groen uit Nederland.

Greenchoice is een van de grootste energieleveranciers, realiseerde in 2020 een omzet van ruim 500 miljard Euro en heeft met ca. 600.000 klanten in Nederland een zeer stabiele basis. Greenchoice werkt samen met 130 lokale energiecooperaties.

Greenchoice publiceert elk jaar een jaarverslag en een duurzaamheidsverslag.

https://jaarverslag.greenchoice.nl/?_gl=1*oc1j9o*_ga*MjUzOTY4ODE4LjE2Mzk0NzQ2MjU.*_ga_QYJXEZXKMW*MTY0MDIwNDMwMy45LjEuMTY0MDIwNTgzNS40MQ..&_ga=2.192426346.1118496246.1640110217-253968818.1639474625&_gac=1.120500730.1639474645.Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzpW30LMq1vqHxp9609tcoGJ0qdDdc_FWtCechbB7JLsXZIzf-S-GH8aAiiREALw_wcB

 1. Hebben jullie zicht op de komende maanden i.v.m. contract?

Met het faillissement en de overname van het klantenbestand van Anode door VanHelder eindigt het contract dat een klant had met Anode. 

 1. Kan ik er vanuit gaan dat jullie financieel  weer zo gunstig mogelijk zijn. Kan Hilverstroom voor haar leden zorgen voor een voordelig collectief contract bij een energieleverancier? We zitten nu bij Gezinsenergie. Is het verstandig daar te blijven of is het beter om over te stappen naar een andere energieleverancier? Ik denk er over om over te stappen naar Essent. Is dat verstandig of kan ik beter een andere leverancier zoeken en zo ja, waarom?

Hilverstroom heeft direct na de aankondiging van het faillissement van Anode Energie de markt van energieleveranciers in Nederland bekeken. Hilverstroom heeft vastgesteld dat een aantal leveranciers wil samenwerken met lokale energiecooperaties. Daarmee is Hilverstroom in gesprek gegaan. Criteria als financiële robuustheid, omvang van de omzet en het klantenbestand, 100% groene stroom, CO2 gecompenseerd gas, een goede prijsstelling, samenwerking met en een bijdrage aan de lokale energiecooperatie, enz. waren daarbij leidend. Daarop heeft Hilverstroom gekozen voor een samenwerking met Greenchoice.

 1. Welk deel/hoeveel % van betaalde voorschotten is belasting?

Uw energierekening bestaat niet alleen uit de kosten voor de energie die u verbruikt. Een groot deel van uw rekening bestaat uit belastingen en vergoedingen voor netbeheer. Over het totaalbedrag betaalt u 21 procent btw. U betaalt namelijk ook btw over de overheidsheffingen, ook wel energiebelasting genoemd. Belasting bepaalt gemiddeld ongeveer 45 procent van de totale energiekosten.

De belasting op energie bestaat uit drie delen: de energiebelasting, de ODE (Opslag Duurzame Energie) en de teruggave energiebelasting. In 2022 betaal je per kubieke meter aardgas 54,4 cent energiebelasting + ODE (bedrag is inclusief btw). Dat is bijna 2 cent meer dan in 2021. Voor elektriciteit wordt dat ongeveer 8,1 cent per kilowattuur (inclusief btw), dat is 6,9 cent minder dan in 2021.

Maar je betáált niet alleen energiebelastingen, er is ook een vaste belastingteruggave. In 2022 wordt die 825 euro per jaar.

 1. Ik lever op 2 locaties terug. Ik ga er vanuit dat ik dat kwijt ben of wordt saldering op einde jaar pas gedaan?

Iemand die geld tegoed heeft van een bedrijf dat later failliet gaat, maar ook een schuld heeft aan die failliet mag dit verrekenen, als de vordering en de schuld maar beiden van voor datum faillissement dateren en ook zonder faillissement mochten worden verrekend. Met andere woorden: de vorderingen kunnen dan tegen elkaar worden weggestreept. Hoe dit nu precies in het geval van Anode Energie in zijn werkt gaat, hopen we binnenkort van de curator te horen.

 1. Ik neig als ondernemer er naar om z.s.m. een alternatief te zoeken maar draag jullie een zeer warm hart toe. Anders had ik al eerder gekozen voor een andere leverancier op mijn locaties. Is er al zicht op een alternatief welke jullie en ook onze leden vooruit helpt?

Dank! Hilverstroom is een vrijwilligersorganisatie met slechts het lokale belang voor ogen. Hilverstroom kiest voor Greenchoice als nieuwe energiepartner. Scherpe prijzen, niet de goedkoopste maar wel echt 100% groen en duurzaam en heel erg betrokken bij lokale opwek van energie door samenwerking met 130 energiecooperaties in heel Nederland. Greenchoice gaat Hilverstroom gaat de energiecooperatie en onze leden helpen bij projecten in het kader van vergroening en verduurzaming.

 1. In hoeverre is Hilverstroom in staat of anders gezegd, welke ambities zijn er – om rechtstreeks energie in te kopen? Is de administratieve afhandeling  c.q. de bezetting daarbij een bottleneck?

Energiecooperatie Hilverstroom heeft geen ambities om rechtstreeks energie in te gaan kopen. Het recente faillissement van inmiddels 7 kleine energieleveranciers lijkt ons een duidelijk signaal dat we het risico te groot is voor een kleine organisatie. Ook de administratieve en operationele organisatie zouden een te zware last zijn. Er wordt verwacht dat het de energiemarkt nog verder zal consolideren. Er zullen steeds minder leveranciers overblijven.

 1. Heeft Hilverstroom wel kunnen “onderhandelen” met Gezinsenergie? Is er überhaupt door Hilverstroom wel met andere partijen onderhandeld?

Hilverstroom en Gezinsenergie hebben dezelfde positie op het niveau van wederverkoper of energiepartner. Hilverstroom heeft wel gesproken met VanHelder, die op hetzelfde niveau (energieleverancier) werkt als Anode Energie dat deed. VanHelder is een kleine speler en biedt geen 100% groen en duurzaam en viel daarom voor Hilverstroom af als partner. Hilverstroom heeft ook gesproken met OM Nieuwe Energie. OM werkt ook samen met energiecooperaties. OM heeft echter ook maar 11-12 medewerkers, wat Hilverstroom te risicovol vindt.

 1. Waar zit voor mij nu nog het voordeel om via Hilverstroom energie in te kopen?

Greenchoice biedt een scherp voorstel omdat het samen wil werken met energiecooperatie Hilverstroom (uitleg op dinsdagavond 28 december). Alle 130 energiecooperaties krijgen een vergoeding van Greenchoice voor elke klant die wordt aangebracht. De vergoedingen die Hilverstroom ontvangt, gebruikt Hilverstroom weer voor projecten in Hilvarenbeek. Die komen dus weer ten goede van de inwoners van Hilvarenbeek. 

 1. Welke opzegtermijn geldt voor ons ingeval van een flexibel contract bij Gezinsenergie?

In de mail van Gezinsenergie van 13 december staat: “Wij (Gezinsenergie) hebben van VanHelder uw gegevens ontvangen en worden per 13 december 2021 uw energiepartner. Zoals wettelijk bepaald geldt per 13 december 2021 een overgangsperiode, waarin u het contract kunt opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen.” Dat betekent dat de vaste periode met Gezinsenergie loopt tot en met 11 januari 2022 en dat u voor die datum een beslissing moet nemen t.a.v. van uw wensen voor een energieleverancier.

 1. Hoe kijkt Hilverstroom aan tegen de voorgestelde condities en adviezen van Gezinsenergie? Wat is nu de beste keus, een variabel contract of vast contract? Indien een vast contract voor hoe lang vast?

Hilverstroom is van mening dat de combinatie van Gezinsenergie en VanHelder niet 100% groene energie levert. Daarnaast zijn beide organisaties klein te noemen, wat risico’s met zich mee kan brengen. Hilverstroom kiest daarom voor een samenwerking met Greenchoice. Iedereen is overigens volledig vrij om een keuze te maken voor welke energieleverancier dan ook.

De omstandigheden op de wereldenergiemarkt veranderen momenteel voortdurend. Met de huidige tarieven ligt het niet voor de hand om voor meerdere jaren een vast contract te sluiten. Een variabel contract geeft de mogelijkheid de ontwikkelingen aan te kijken. Een vast contract voor bij voorbeeld 1 jaar geeft zekerheid, zonder voor te lange tijd vast te zitten. Belangrijk is om de eigen situatie als uitgangspunt te nemen voor de te maken keuze. Die verschilt van huishouden tot huishouden en is niet eenduidig.

 1. Worden de gedupeerde klanten gecompenseerd voor het verlies? NB Restitutie opbrengst panelen blijft uit, voorlopig een verbruik tegen duurdere tarieven.

Iemand die geld tegoed heeft van een bedrijf dat later failliet gaat, maar ook een schuld heeft aan die failliet mag dit verrekenen, als de vordering en de schuld maar beiden van voor datum faillissement dateren en ook zonder faillissement mochten worden verrekend. Met andere woorden: de vorderingen kunnen dan tegen elkaar worden weggestreept. Hoe dit nu precies in het geval van Anode Energie in zijn werkt gaat, hopen we binnenkort van de curator te horen.

Evenals bij het faillissement van Anode Energie, heeft elke klant, die een aflopend vast of variabel contract heeft, te maken met (veel) hogere tarieven. Alleen klanten die bij een leverancier zitten die niet failliet is of failliet gaat, en eerder een langlopend contract hebben afgesloten, zijn zeker van hun tarieven.

 1. Bij wie gaan wij onze vordering indienen?

Bij de eindafrekening zal blijken of er vorderingen of schulden zijn. Het is ons op dit moment nog niet duidelijk hoe de uiteindelijke afwikkeling in zijn werk zal gaan. Wij verwachten dat de curator daarover zal communiceren.

 1. Ik heb nu een voorschotrekening ontvangen van Gezinsenergie, welke veel hoger is dan bij Anode. Hoe kan dat, terwijl de oude energieprijs blijkbaar op dit moment nog van toepassing is? Die voorschotrekening stuur ik u hierbij toe; kunt u kijken of die redelijk is? Blijkbaar ziet het bedrag maar op enkele weken, dus over de periode van een maand zal het bedrag wellicht nog veel hoger zijn? Kunnen we onze voorschotten verlagen? Ik heb het nieuwe voorschot ontvangen waarvoor ik het dubbele moet betalen als voorheen. Waar is dat bedrag op gebaseerd?

Met het beëindigen van het contract met Anode door het faillissement zijn oude condities niet meer van toepassing. De door de curator benoemde nieuwe partijen doen als nieuwe leverancier een nieuw voorstel. Er zal een eindafrekening voor Anode komen en als Gezinsenergie niet de energieleverancier blijft, maar u kiest voor een andere leverancier, zal ook Gezinsenergie met een eindafrekening (van een korte periode) komen.

Voorschotten zijn een inschatting van de leverancier voor het te verwachten gebruik. Deze kunnen naar boven of beneden worden aangepast. Een lager voorschot kan voor een naheffing bij de eindafrekening zorgen. Een hoger voorschot kan voor een teruggave bij de eindafrekening zorgen.

 

Aanvullende informatie:

Faillissement Energie I&V B.V.

Op 06-12-2021 is Energie I&V B.V. te Barendrecht (Zuid-Holland) door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard. Als curator is aangesteld mr Chr. Groenewoud. Het insolventienummer van deze zaak is F.10/21/225. De (hoofd)activiteit van Energie I&V B.V. is productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

https://www.faillissementsdossier.nl/nl/faillissement/1652832/energie-i-v-b-v.aspx

Faillissement Energieplaza B.V.

Op 06-12-2021 is Energieplaza B.V. te Barendrecht (Zuid-Holland) door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard. Als curator is aangesteld mr Chr. Groenewoud. Het insolventienummer van deze zaak is F.10/21/226. De (hoofd)activiteit van Energieplaza B.V. is productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

https://www.faillissementsdossier.nl/nl/faillissement/1652833/energieplaza-b-v.aspx

Faillissement Kleinverbruik Energie Der Nederlanden B.V.

Op 06-12-2021 is Kleinverbruik Energie Der Nederlanden B.V. te Barendrecht (Zuid-Holland) door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard. Als curator is aangesteld mr Chr. Groenewoud. Het insolventienummer van deze zaak is F.10/21/227. De (hoofd)activiteit van Kleinverbruik Energie Der Nederlanden B.V. is productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

https://www.faillissementsdossier.nl/nl/faillissement/1652834/kleinverbruik-energie-der-nederlanden-b-v.aspx

pastedGraphic.png