Over Hilverstroom

De coöperatie Hilverstroom werd in 2012 opgericht en ondersteunt diverse lokale duurzaamheidsinitiatieven. Kiezen voor duurzaamheid hoeft hierdoor geen geld te kosten, maar levert juist het nodige op. Zo wordt het gebruik van zonnepanelen sterk gestimuleerd, participeert Hilvestroom in het burgerwindpark op de Spinder, wordt er energie opgewekt door middel van waterkracht in het oude pomphuis van Haghorst. Kijk bij onze energieprojecten naar de initiatieven van Hilverstroom.

Hilverstroom is een vrijwilligersorganisatie. U kunt lid worden en deelnemen aan één van de werkgroepen die serieus werk maken van lokale energieprojecten zoals het opwekken van energie uit biomassa, energieopwekking met zonnepanelen of energie uit water. Het optimaal betrekken van bewoners in deze projecten staat voorop in deze werkgroepen; er wordt samengewerkt met burgers, verenigingen en publieke instellingen. Daarnaast werkt Hilverstroom nauw samen met vergelijkbare initiatieven in Nederland die het heft in eigen handen nemen met betrekking tot de lokale energievoorziening.

Belangrijke documenten