Lid worden

 

Lid van de coöperatie wordt u voor slechts € 25,00. Dit eenmalige bedrag geeft u o.a. stemrecht binnen de coöperatie, het recht om deel te nemen aan bijeenkomsten en werkgroepen en de mogelijkheid certificaten te kopen.

U kunt de € 25,- overmaken op bankrekening NL26RABO0156614138 ten name van “Coöperatie Hilverstroom en Gas U.A.” te Hilvarenbeek, onder vermelding van “Lid” gevolgd door uw naam en adres. Stuur vervolgens een e-mail naar info@hilverstroom.nl,  dan bevestigen wij uw lidmaatschap zo spoedig mogelijk.

Vanaf dat moment ontvangt u uitnodigingen voor o.a. de Algemene Leden Vergadering en bijeenkomsten van het Energiecafé. Tevens kunt u deelnemen in werkgroepen, voor bij voorbeeld wind-, water- en zonne- energie. Daar krijgen u en wij energie van!

 

Duurzame energie in de lokale gemeenschappen

Door het ledenkapitaal, de donaties en de opbrengst uit activiteiten wordt de coöperatie financieel in staat gesteld lokale projecten inzake productie en leverantie van duurzame energie ter hand te nemen. Door lid te worden van de coöperatie participeert u in die projecten.