Postcoderoos – samen besparen op je energierekening

Om te kunnen besparen op je energierekening hoef je niet per se panelen te leggen op je eigen dak. Ook met panelen die op het dak van iemand anders liggen, kun je een flinke korting op je energierekening behalen. Dit is geregeld in de Postcoderoosregeling. Kortweg de Postcoderoos. Hoe dat kan leggen we hieronder uit.

Niet op je eigen dak

Veel mensen leggen zonnepanelen op hun eigen dak. Hiermee kunnen ze zelf een deel van hun eigen elektriciteitsverbruik opwekken. Niet iedereen kan dit echter. Soms is het niet handig omdat je een huurhuis hebt, je woont in een appartement of omdat je dak niet goed georiënteerd is. Het kan ook zijn dat je liever geen zonnepanelen op je dak hebt liggen. Met de postcoderegeling is het mogelijk te profiteren van zonnepanelen op het dak van iemand anders.

Gezamenlijke actie

Mensen die zich verenigen kunnen gezamenlijk zonnepanelen leggen op een groot dak in de buurt. De juridische vorm hiervoor is een coöperatie. De leden van de coöperatie investeren gezamenlijk in de te leggen zonnepanelen. Iedereen kan zelf bepalen hoe groot zijn of haar deel is. Door samen te investeren worden kosten bespaard.

De Postcoderoos

Deze mensen en het dak moeten zich dan wel in eenzelfde gebied bevinden. Dit gebied is de ‘postcoderoos’. Een postcoderoos is een plaats met een viercijferige postcode, met alle viercijferige buurpostcodes er omheen. In onderstaand kaartje is de postcoderoos voor Biest-Houtakker weergegeven.

15 jaar geen energiebelasting op opgewekte energie

Over de elektriciteit die jouw deel van de zonnepanelen opwekt, hoef je geen energiebelasting te betalen. Daarnaast ontvang je nog een deel van de opbrengst van de zonnepanelen. Deze twee bedragen zorgen ervoor dat je in ongeveer 10 jaar je investering terug verdient.

Biest-Houtakker

Op 19 april heeft Hilverstroom in Biest-Houtakker een presentatie gegeven over de postcoderoos. Een eerste project zou kunnen zijn op het dak van Ome Toon. Maar ook de daken van schuren zijn zeer geschikt.

We hebben de inwoners van Biest-Houtakker gevraagd om deel te nemen in het eerst project in de gemeente Hilvarenbeek. Mocht je je nog niet hebben opgegeven en toch geïnteresseerd zijn, meld je dan aan via info@hilverstroom.nl.

Overige dorpen in de gemeente

Zoals gezegd geldt de postcoderoosregeling voor inwoners uit een postcoderoos. Dat betekent dat ook inwoners van Haghorst, Baarschot, Diessen en (het dorp) Hilvarenbeek deel kunnen nemen in deze postcoderoos.

Voor de inwoners van Esbeek starten we graag een nieuw project voor de postcoderoos. Ook geïnteresseerden uit Esbeek kunnen zich dus aanmelden via info@hilverstroom.nl.

Wat er moet gebeuren

Om een project te realiseren, moet er een aantal zaken gebeuren. Er moet een coöperatie worden opgericht, er moet een dak beschikbaar zijn, er moet een installateur gekozen worden en er moeten deelnemers geworven worden.

In Biest-Houtakker zijn al een aantal gegadigden die hun dak beschikbaar willen stellen. Daarnaast leert de praktijk uit de omliggende dorpen dat het behoorlijk makkelijk is om voldoende deelnemers te vinden.

Planning

Half mei willen we een eerste overleg organiseren met een werkgroep. Begin juli zouden de plannen dan uitgewerkt kunnen zijn en kunnen we verdere deelnemers werven. Als die er zijn, hopen we in september te kunnen gaan leveren.

Voorbeelden en ondersteuning

De postcoderoos bestaat nog niet zo lang, maar is in omliggende gemeenten al vaak toegepast. Er zijn al gerealiseerde projecten in Goirle, Gilze-Rijen, Dongen, Waalwijk en Loon op Zand. Voorbeelden genoeg dus!

Energiecoöperatie Gilze-Rijen heeft aangegeven om ons te willen ondersteunen bij het opzetten van het eerst project. Daarnaast zullen de gemeente Hilvarenbeek en Hilverstroom uiteraard klaar staan voor een geslaagd project.

Meer informatie

Meer informatie over de postcoderoosregeling is te vinden op de website www.hieropgewekt.nl.