7 maart: Klimaattop in Elckerlyc

Hoe kunnen we in Hilvarenbeek ons energieverbruik verduurzamen, minder CO2 uitstoten, de gevolgen voor ons klimaat tegengaan? We willen besparen, maar óók energie duurzaam opwekken. Maar besparen is moeilijk want de vraag naar energie neemt juist toe omdat we veel meer spulletjes hebben op stroom, die ook nog eens van ver komen.

Onze eigen energietransitie

Dat er iets moet gebeuren, is helder. Bij de klimaattop in Parijs zijn belangrijke afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te kunnen stoppen. Aan ons de taak om de Parijse afspraken om te zetten naar Hilvarenbeekse initiatieven. Hiervoor zijn durf en verbeeldingskracht nodig, want de opdracht is enorm. Maar met het steeds verder dichtdraaien van de Groningse gaskraan groeit ook de vraag naar groene energie. Wat is voor óns mogelijk?

Eerlijk en duurzaam samenleven

Tijdens de klimaattop van 7 maart is professor Jan Rotmans onze hoofdspreker.

Op 2 februari vertelde hij aan het Brabants Dagblad: “Het rijk heeft de energietransitie min of meer aan
gemeenten overgedragen. Daar ligt de grootste opgave. We hebben een enorme inhaalslag voor de boeg. De enigen die dat kunnen, zijn gemeenten en regio’s.” 7 maart geeft hij tekst en uitleg.

Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid en werkt bevlogen aan een gezonde, eerlijke én duurzame samenleving. Hij weet de vertaalslag te maken van de theoretische transitie-wetenschap naar concrete acties en adviezen. Niet alleen denken en praten, maar vooral ook doen. Rotmans is onder andere oprichter van Urgenda, Nederland Kantelt en Zorgeloos.

Iedereen kan iets doen

Wethouder Jan van de Wiel: “Onze Hilvarenbeekse Energietransitie is nu bijna een jaar van start. Een goed moment om te kijken waar we staan en waar we naartoe moeten. Daarom praten we u graag bij over de initiatieven die in Hilvarenbeek plaatsvinden of gaan plaatsvinden. Iedereen is nodig! En het mooie is: iedereen kan iets doen. Dit kan in en rondom uw huis, maar wellicht ook grootschalig. Moeten er bijvoorbeeld windmolens en zonne-akkers komen in onze gemeente? En waar dan? Allemaal verduurzamingsvraagstukken waarover we willen en moeten dúrven nadenken. Hopelijk samen met u.”

De vrijwilligers en leden van Energiecoöperatie Hilverstroom streven naar een volledig CO2-neutraal en duurzaam energieverbruik in de gemeente Hilvarenbeek. Dat is goed voor nu en voor later. Een lager verbruik en duurzame opwekking verbeteren de leefbaarheid voor iedereen in onze mooie gemeente. Dat doet Hilverstroom graag samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en de gemeente.

Bewustwordingscampagnes (Bikse Bazaar, Natuurmarkt, Energiecafés), verkoop van groene energie, media-aandacht en bijvoorbeeld een waterkrachtproject bij de sluis van Haghorst ondersteunen dat. De gemeente doet actief mee, met onder meer de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen en het faciliteren van Social Labs. Hilverstroom neemt daarnaast met tien regionale energiecoöperaties deel in het Spinder windparkproject in Tilburg. Hiervoor gaan we in 2018 participaties uitgeven, zodat onze inwoners mee kunnen doen met schone windenergie, ook voor Hilvarenbeek.

Hilverstroom heeft samen met de gemeente het initiatief genomen om de klimaattop Hilvarenbeek te
organiseren, en wel op woensdagavond 7 maart in de Rabo Theaterzaal van Elckerlyc. We komen graag samen om te vertellen wat er al gebeurt, wat mogelijke plannen zijn en om meningen te horen van u.

Hilverstroom: daar krijg ik energie van!

We staan ook in Hilvarenbeek voor een grote uitdaging

Wethouder Silvia Bloemsma: “Duurzame energie biedt mooie kansen. Zeker, onafhankelijkheid, een schonere leefomgeving. En, mooi meegenomen, je kunt er iets mee verdienen. Maar wie verdient dat? Als we grootschalige projecten binnen onze gemeente faciliteren, hoe kan de omgeving daar dan ook baat bij hebben?

Maar ook: waar in ons buitengebied kunnen we de ambities van de gemeenteraad waarmaken? Hoeveel draagvlak is daarvoor bij u als grondeigenaar en omwonenden als het gaat om bijvoorbeeld zonneparken? Of ziet u juist kansen? Hoe kunnen we dat samen oppakken? Ik ben ontzettend benieuwd naar uw visie. Ziet u mogelijkheden om mee te werken aan de energieopwekking in Hilvarenbeek? Kom en praat mee!”

Discussie

De avond wordt ingeleid door Lilian Damen-Evers, directievoorzitter Rabobank Hart van Brabant. Ook zal zij later in het interactieve gedeelte ruimte geven aan diverse standpunten.