Subsidieregeling zonnepanelen blijft jaar langer van kracht!

Overweegt u zonnepanelen op uw dak te plaatsen? Dat komt goed uit!

De subsidieregeling voor zonnepanelen blijft een jaar langer van kracht.

“De zogenoemde salderingsregeling maakt het mogelijk om investeringen in zonnepanelen in zeven jaar terug te verdienen. Maar omdat zonnepanelen goedkoper worden, neemt die terugverdientijd bij ongewijzigd beleid de komende jaren sterk af, terwijl de uitgaven aan subsidies juist verder oplopen. Dat geld denkt het kabinet beter te kunnen besteden.” (bron: nu.nl)

Daarom kwam minister Wiebes met een nieuwe versoberde regeling, maar deze blijkt echter nog niet uitvoerbaar in de praktijk. Tot 2021 blijft de oude salderingsregeling dus nog van kracht.