Gemeente, maak vaart met groene subsidie!

Hilvarenbeek dreigt een miljoenen subsidie mis te lopen, als men deze pas in 2020 aanvraagt. Dat stelt Milko Huijben, bestuurslid van energiecoöperatie Hilverstroom.

Voor 10 oktober moet de aanvraag voor een SDE-subsidie worden ingediend bij het Rijk. De gemeente heeft echter bekend gemaakt, dat zij denken deze deadline niet te kunnen halen. De wettelijke procedures die de gemeente moet volgen zouden te lang duren. De aanvraag moet bijvoorbeeld zes weken ter inzage liggen.

“Hilvarenbeek is tot nu toe voortvarend te werk gegaan met de vaststelling van de nota Grootschalige energieopwekking, maar er loopt zand in de motor,” aldus Milko Huijben. De subsidieregeling neemt in 2020 af, waardoor er voor initiatiefnemers mogelijk 2,7 miljoen euro minder subsidie beschikbaar is. “Volgens de nieuwe criteria wordt er gekeken welke initiatieven het hoogst scoren met het vermijden van Co2-uitstoot. Zonneparken scoren dan minder dan bedrijven die op grote schaal Co2 afvangen. Daardoor zullen bedrijven als Shell, Tata Steel en DSM met de subsidie gaan lopen.”

Het is dus zaak dat de gemeente haast maakt om de subsidie die vijftien jaar loopt, binnen te halen. Hilverstroom stelt voor dat de gemeenteraad in augustus een extra vergadering houdt, waar een verklaringen van geen bedenkingen wordt vastgesteld. Dan heeft de gemeente voldoende tijd om de deadline van 10 oktober te halen.