Hilverstroom en Kronos-Solar ontwikkelen twee zonneweiden!

Energiecoöperatie Hilverstroom en Kronos-Solar ontwikkelen samen twee zonneweiden in Baarschot en Haghorst. Ze hebben hiervoor op 18 juni een intentieverklaring ondertekend. Inwoners en bedrijven profiteren straks van de opbrengst van de in totaal 26 hectare zonnepanelen. Genoeg voor 8.000 huishoudens.

Voor inwoners en bedrijven

Voordat Kronos-Solar het initiatief nam om zonneweiden te ontwikkelen in de gemeente Hilvarenbeek, nam ze contact op met de lokale energiecoöperatie Hilverstroom. Jos Pierey van Kronos-Solar: “We vinden het belangrijk om actief samen te werken met lokale partijen bij de ontwikkeling van zonneweiden. We zijn daarom blij dat we door de samenwerking met Hilverstroom lokale verankering hebben. Hilverstroom heeft als doel dat straks zoveel mogelijk inwoners van Hilvarenbeek en omgeving kunnen meeprofiteren van de zonneweiden”.

Ecologische weiden

De twee zonneweiden die ontwikkeld worden liggen aan de Ansbaldweg in Baarschot en de Oirschotsedijk in Haghorst. In beide gevallen gaat het ongeveer om ongeveer 13 hectare panelen. Er wordt veel aandacht besteed aan de inpassing van de zonneweiden in de natuurlijke omgeving. Zo is het mogelijk om de grond onder de panelen te laten begrazen door schapen. Kruidenzones zijn een basis voor kleine marterachtigen en vlinders.

Samen met inwoners

Wim Lemmens bestuurslid van Coöperatie en ook kartrekker van de “werkgroep Zon” binnen Hilverstroom, geeft aan dat de aanleg van de zonneweiden ook een positieve invloed kan hebben voor zonnepanelen op daken in de gemeente: “Samen met Kronos-Solar streven we ernaar dat inwoners en bedrijven van Hilvarenbeek meeprofiteren van de inkoopvoordelen op zonnepanelen. We betrekken hier de lokale installateurs zoveel mogelijk bij”. Wim Lemmens vertelt daarnaast dat de energiecoöperatie en Kronos-Solar educatieve projecten voor scholen zullen starten.

De komende jaren wordt in Hilvarenbeek grootschalige opwek gerealiseerd in de vorm van 50 ha zonneparken. Samen met het zonnepark naast de Stille Wille in Haghorst wordt dit doel behaald. Hilverstroom en Kronos-Solar vertrouwen erop dat de gemeente de vergunningen snel kan verstrekken. Dit leidt namelijk direct tot hogere opbrengsten voor de inwoners en bedrijven die meedoen. 

Persbericht Hilverstroom en Kronos-Solar, 18 juni 2020. Voor vragen kunt u contact opnemen met Wim Lemmens, lemmens.wim@live.nl 

Foto vlnr: Hendri Damen, Piet Verhoeven, Wim Lemmens, Jos Pierey (Kronos-Solar), Peter Offenberg, Jos Römgens