Hilverstroom en Kronos Solar ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Energiecoöperatie Hilverstroom en Kronos Solar hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het realiseren van twee zonneweiden in Baarschot en Haghorst. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de samenwerking, de participatie van inwoners van Hilvarenbeek en een stappenplan met data.

Energietransitie is de verantwoordelijkheid van iedereen

“Nederland schakelt over van fossiele brandstof naar duurzame brandstof. Iedereen in Nederland is daar verantwoordelijk voor. Ook wij in Hilvarenbeek. Door besparing en vergroening van ons energieverbruik kunnen we dat realiseren. De twee zonneparken leveren een bijdrage aan de vergroening van ons energieverbruik,” zegt Wim Lemmens, kartrekker van de werkgroep zon van Hilverstroom.

Hilverstroom en Kronos Solar willen bij deze parken zoveel mogelijk inwoners van Hilvarenbeek en directe omgeving betrekken. Zij willen gezamenlijk realiseren dat burgers en bedrijven van Hilvarenbeek en omgeving voor 50% mede eigenaar kunnen worden van de zonneparken. Daardoor kan uiteindelijk 50% van de winst van de parken beschikbaar komen voor onze gemeenschap. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het tijdig vrijkomen van rendement zodat er een aantrekkelijk aanbod kan worden gedaan om te participeren.

Stappenplan

Om dit te realiseren moet er een aantal stappen worden gezet. Uiteraard dient hiervoor eerst door de gemeente de vergunning te worden verleend, daarna kan SDE-subsidie worden aangevraagd waarna de haalbaarheid definitief kan worden vastgesteld. Vervolgens kan Hilverstroom aan de slag met het inzamelen van het vereiste kapitaal voor 50% participatie.

Hilverstroom en Kronos hebben afgesproken om gezamenlijk zorg te dragen voor zorgvuldige communicatie over de vorderingen van het project naar Hilvarenbeek en omgeving.

Ecologische weiden

De twee zonneweiden die ontwikkeld worden liggen aan de Ansbaldweg in Baarschot en de Oirschotsedijk in Haghorst. In beide gevallen gaat het om ongeveer 13 hectare panelen. Er wordt veel aandacht besteed aan de inpassing van de zonneweiden in de natuurlijke omgeving. Zo is het mogelijk om de grond onder de panelen te laten begrazen door schapen. De ingeplande kruidenzones zijn een basis voor kleine marterachtigen en vlinders.