Extra budget isolatiesubsidies 2020

Huiseigenaren krijgen toch de isolatiesubsidie die zij in 2020 hebben aangevraagd. Ook VvE’s kunnen weer subsidie aanvragen. Minister Ollongren stelt 70 miljoen euro extra beschikbaar om het uitgeputte budget van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer aan te vullen. Vereniging Eigen Huis heeft hiervoor gepleit.

(Bron: eigenhuis.nl, 5 maart 2021)

Voor veel huiseigenaren dreigde een afwijzing van de isolatiesubsidie die zij afgelopen jaar aanvroegen. Het budget van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) was overschreden, waardoor ook de subsidie voor VvE’s was stopgezet. Met het extra bedrag worden alle goedgekeurde subsidieaanvragen uit 2020 toegekend. Met het restant wordt de SEEH voor VvE’s in 2021 doorgezet. De vereniging is hier blij mee. “Wij hebben daar bij het ministerie op aangedrongen, om de verduurzamingsstappen van huiseigenaren te stimuleren”, aldus Maud Weide, belangenbehartiger bij de vereniging.

50 miljoen euro extra subsidieaanvragen dan budget

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Ollongren dat woningeigenaren en VvE’s in 2020 veel meer isolatiesubsidie hebben aangevraagd dan er aan budget beschikbaar was. Het gaat om 50 miljoen euro extra. “Een enorm hoog bedrag”, zegt Weide. “Daaruit blijkt dat veel huiseigenaren in actie zijn gekomen en de eerste stappen in verduurzaming hebben gezet.” Keerzijde is dat de subsidieaanvragen dreigden te worden afgewezen. “Er was te weinig subsidie beschikbaar gesteld”, zegt Weide.

Betrouwbaar subsidiebeleid

De vereniging blijft pleiten voor een bestendig subsidiebeleid. “Het feit dat de subsidiepot zo snel leeg was laat zien dat veel huiseigenaren bereid zijn verduurzamingsstappen te zetten”, zegt Weide. “Maar dat zij dat niet kunnen zonder steun van de overheid. Huiseigenaren moeten bij verduurzaming kunnen vertrouwen op de overheid.” Door een verschuiving van budgetten in de begroting is het de minister gelukt om dit vertrouwen voor nu niet te schaden. De vraag is wel welk effect deze verschuiving heeft op de overige budgetten.

Aanvragen

Huiseigenaren kunnen sinds januari isolatiesubsidie aanvragen via de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). VvE’s kunnen binnenkort weer nieuwe subsidieaanvragen via SEEH indienen.

Het ministerie van Economische zaken en Klimaat geeft aan dat er op dit moment wordt gewerkt aan het publiceren van het verhoogde subsidieplafond. Zodra dit gebeurd is, kan Rijksdienst voor ondernemend Nederland doorgaan met het afhandelen van aanvragen, waarvoor eerst geen geld beschikbaar was. Aanvragers krijgen een bericht over de status van hun aanvraag.