Gemeenten en energiecoöperaties gaan samenwerken aan REKS

Op 22 september ondertekenden wij samen met de andere gemeenten uit de regio Hart van Brabant een samenwerkingsovereenkomst met veertien verenigde lokale energiecoöperaties, waaronder Hilverstroom.

 

Inwoners actief betrekken

Deze samenwerking komt voort uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Hierin staat bijvoorbeeld hoe en waar we energie duurzaam kunnen opwekken met wind- en zonne-energie. Met de samenwerking willen de gemeenten en coöperaties meer inwoners actief betrekken bij het opwekken van duurzame energie in de regio. Een belangrijk doel is ook om de steun van inwoners voor de projecten uit de REKS te vergroten.

 

Meedenken en meebeslissen

In de REKS is afgesproken dat alle inwoners moeten kunnen meedenken en meebeslissen bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Ook is het de bedoeling dat de lokale omgeving voor minimaal 50% eigenaar wordt van energieprojecten. Zo profiteren inwoners ook van de inkomsten van wind- en zonneparken in de buurt.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de REKS, kijk dan op de website van de regio Hart van Brabant regio-hartvanbrabant.nl/REKS.