Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Rijksmonument

Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is vandaag het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten gestart. Eigenaren van rijksmonumentale panden die willen verduurzamen kunnen zich hiervoor aanmelden. De uitvoering van het programma is belegd bij het Nationaal Restauratiefonds.

Het doel van het programma is om tenminste 800 eigenaren de komende drie jaar te adviseren en te begeleiden bij het verduurzamen van hun monument. Tijdens stap 1 gaat het om het maken van een duurzaamheidsadvies conform de kwaliteitsnormen van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Tijdens stap 2 bestaat het ontzorgen met name uit de begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen.

Eigenaren van een rijksmonument starten op de website Monumenten.nl met de Zelfscan Duurzaam Monument en kunnen zich vervolgens via Monumenten.nlaanmelden voor het Ontzorgingsprogramma bij een van de gecontracteerde duurzaamheidsadviesbureaus.

Geen rijksmonument? Wel ondersteuning?

Heeft u een gemeentelijk of provinciaal monument of een beeldbepalend pand en wilt u ondersteuning bij het verduurzamen van uw monument? Bekijk dan de vergoedingsregeling van het Restauratiefonds.