Energieprojecten

Hilverstroom biedt goedkope, groene energie met winst voor ons eigen dorp. We kunnen deze energie onder meer verzorgen door lokale projecten te starten die groene energie op kunnen wekken. Kiezen voor Hilverstroom is daarmee kiezen voor groene initiatieven in Hilvarenbeek. Bekijk hieronder de initiatieven die met uw energieafname ondersteund worden. Het gaat enerzijds om projecten die lokale energiewinning stimuleren en anderzijds om projecten die Hilverstroom ondersteunt om zo ons dorp nóg groener te maken.

Waterkracht Haghorst

Hilverstroom bekijkt de mogelijkheden om stroom op te wekken met behulp van waterkracht op de locatie van de sluis in Haghorst, waar al een pomphuis staat. Het pomphuis uit 1923 werd ooit geplaatst voor het op peil houden van het waterniveau in het kanaal bovenstrooms van de sluis. Een nieuwe voorziening ten behoeve van het waterpeil maakte het pomphuis echter overbodig. Het kreeg de status van rijksmonument.

Het pomphuis is nog volledig intact en zou met een kleine aanpassing als groene energiecentrale kunnen fungeren door de pompen als turbines te laten draaien. Momenteel wordt er gewerkt aan een verbetering in de pompen voor een optimale energieopbrengst. Het pomphuis dient naar verwachting binnenkort als eerste groene energieleverancier voor de afnemers van Hilverstroom.

Zonnepanelen

Hilverstroom ondersteunt particulieren en bedrijven die zélf energie op willen wekken met zonnepanelen. De coöperatie had een goed totaalpakket samengesteld. Het ging om de beste zonnepanelen en omvormers met een gunstige prijs- en kwaliteitsgarantie die geïnstalleerd werden door vakkundige installateurs. Inmiddels is dit project succesvol afgesloten; tientallen locaties werden voorzien van hoogwaardige zonnepanelen.

Hilverstroom houdt zich nu vooral bezig met het opzetten van nieuwe groene initiatieven met collectieve zonnepanelen en biomassa.

Windenergie

Hilverstroom neemt deel aan Spinderwind: Samen toekomst met wind

Tien lokale energiecoöperaties uit de regio Tilburg en Hart van Brabant werken samen aan de realisatie van een windmolenpark op de Spinder in Tilburg. Spinderwind gaat met 4 windmolens voldoende energie produceren om bijna 10.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Wij zorgen in onze eigen omgeving voor de productie van onze eigen energie. De windmolens worden gezamenlijk eigendom van mensen en dus niet van een energiemaatschappij!

Het is een logische keuze om juist op deze locatie van een stedelijk energiepark duurzame energie te winnen. De windmolens worden -met respect voor de omgeving- gesitueerd in het zicht van de al aanwezige stedelijke horizon van Tilburg.

Wij maken met zoveel mogelijk inwoners van gemeente Tilburg en regio Hart van Brabant gebruik van de altijd aanwezige wind. Burgers maar ook het lokale bedrijfsleven kunnen investeren in Spinderwind, de molens worden van en voor ons allemaal. De duurzaam opgewekte stroom zorgt voor een lagere CO2-uitstoot en draagt bij aan een duurzame leefomgeving.

Samen met u nemen wij onze verantwoordelijkheid om de gevolgen van klimaatverandering te verkleinen. Daarmee dragen wij in onze eigen buurt bij aan een goede toekomst en leefmilieu voor uw en onze kinderen!