Hilverstroom is een vrijwilligersorganisatie. U kunt dus niet alleen energie afnemen, u kunt zelfs lid worden en deelnemen aan één van de werkgroepen die serieus werk maken van lokale energieprojecten zoals het opwekken van energie uit biomassa, energieopwekking met zonnepanelen of energie uit water, meedenken in de windkansen.

Het optimaal betrekken van bewoners in deze projecten staat voorop in onze werkgroepen; er wordt samengewerkt met burgers, verenigingen en publieke instellingen. Daarnaast werkt Hilverstroom nauw samen met vergelijkbare initiatieven in Nederland die het heft in eigen handen nemen met betrekking tot de lokale energievoorziening.

Hilverstroom is overzichtelijke club met enthousiastelingen die graag een bijdrage leveren aan duurzamer Hilvarenbeek. Aanpakkers & denkers. Creatievelingen & strategen. Bij Hilverstroom maak je serieus werk van je eigen groene doelen. We zoeken altijd naar deskundigheid om ons te ondersteunen.

Dat kan redactiewerk voor onze artikelen, vloggen of bloggen, maar ook kennis van de energiemarkt of interesse in ambassadeurschap. Kleine projecten of grote projecten voor lange of korte termijn: Hilverstroom, daar krijg je energie van!

Interesse? Stuur een mail naar: info@hilverstroom.nl

Lid worden?

Lid van de coöperatie wordt u voor slechts € 25,00. Dit eenmalige bedrag geeft u o.a. stemrecht binnen de coöperatie, het recht om deel te nemen aan bijeenkomsten en werkgroepen en de mogelijkheid certificaten te kopen.

U kunt de € 25,- overmaken op bankrekening NL26RABO0156614138 ten name van “Coöperatie Hilverstroom en Gas U.A.” te Hilvarenbeek, onder vermelding van “Lid” gevolgd door uw naam en adres. Stuur vervolgens een e-mail naar info@hilverstroom.nl,  dan bevestigen wij uw lidmaatschap zo spoedig mogelijk.

Vanaf dat moment ontvangt u uitnodigingen voor o.a. de Algemene Leden Vergadering en bijeenkomsten van het Energiecafé. Tevens kunt u deelnemen in werkgroepen, voor bij voorbeeld wind-, water- en zonne- energie. Daar krijgen u en wij energie van!

Duurzame energie in de lokale gemeenschappen

Door het ledenkapitaal, de donaties en de opbrengst uit activiteiten wordt de coöperatie financieel in staat gesteld lokale projecten inzake productie en leverantie van duurzame energie ter hand te nemen. Door lid te worden van de coöperatie participeert u in die projecten.