Op zoek naar het wonder van Hilvarenbeek?

Na de succesvolle Klimaattop van 2018, organiseerde Energiecooperatie Hilverstroom samen met de gemeente Hilvarenbeek dit jaar de Energietop 2019. Voor een volle  Rabotheaterzaal in Cultureel Centrum Elckerlyc praatte de nieuwe directeur van Rabobank Hart van Brabant, Remco Kuipéri, de avond aan elkaar. Na een overdonderende introductie van de film An Inconvenient Truth 2 van Al Gore, vertelde Milko Huijben, bestuurslid van Hilverstroom, dat de avond vooral over de kansen zou gaan die de energietransitie biedt. In aanvulling op isolatie, besparing en zonnepanelen op woningen en bedrijven, moeten we nadrukkelijk kijken naar grootschalige opwek. Waterstof als mogelijkheid kwam op een bijzondere manier aan bod.

Visie Grootschalige Opwek en Regionale Energie Strategie

Alle gemeenten in Nederland moeten een Visie Grootschalige Opwek (VGO) opstellen. De gemeente Hilvarenbeek is voortvarend bezig en heeft de VGO klaar. Om het compleet te maken gaat de gemeente nu de beleidskaders voor de VGO opstellen, zodat burgers en bedrijven criteria hebben, waarop initiatieven voor bijv. windmolens en zonneparken beoordeeld kunnen worden. In alle 30 regio’s in Nederland worden de VGO’s samengevoegd tot een Regionale Energie Strategie (RES). Die worden in het najaar aangeboden aan de regering.

Burgerwindpark Spinder: 4 windmolens

Jos Römgens, bestuurslid van Hilverstroom en voorzitter van Hart van Brabant Wind, vertelde over het eerste grote succes na de Klimaattop, de windmolens op de Spinder. De 11 energiecooperaties in de regio Hart van Brabant verkochten 6.000 Spinderdelen van elk € 250 om de financiering mogelijk te maken. Daarvan werden er door 160 burgers en ondernemers uit de gemeente Hilvarenbeek bijna 1.000 gekocht. Een fantastische prestatie, die de betrokkenheid van Hilvarenbeek bij dit mooie project liet zien. Inmiddels is de financiering van het Burgerwindpark rond, zijn de contracten getekend én is men begonnen met de fundering voor de 4 windmolens, die gebouwd gaan worden op de voormalige vuilnisstort Spinder in Tilburg. Samen zijn ze goed voor bijna 15 Megawatt, waarmee ongeveer 6.500 huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien.

Bekijk hier de presentatie van Jos Römgens: Energietop 20 februari 2019 Jos Romgens Burgerwindpark Spinder

Energie uit de Beekse veestapel

Jan Piet van der Meer uit Hilvarenbeek, expert op het gebied van waterstof en brandstofcellen, ziet naast windmolens en zonneparken een interessante derde optie. Hij kwam in een waterstofauto en presenteerde een innovatieve visie op energiewinning uit de mest van onze Beekse varkens en koeien voor onze energievoorziening. Het systeem om deze energieopwekking te laten plaatsvinden is vrij simpel. De ontlasting van het vee wordt direct van de boerderij, via een drukriool getransporteerd naar een energiecentrale. Tijdens het transport vindt er vergisting plaats, waardoor waterstofgas vrijkomt. De gemeente Hilvarenbeek telt een veestapel van 150.000 varkens en 4.000 koeien. Eén koe of twee varkens leveren per jaar genoeg energie op, om voor één huishouden in de energiebehoefte te kunnen voorzien. Zo kan er genoeg energie opgewekt worden, om de energievraag van zowel Hilvarenbeek als Tilburg op te lossen. Dat klinkt al bijna als een wonder! Een heel interessante bijkomstigheid van het initiatief zou kunnen zijn, dat de opbrengsten van energieopwekking niet langer naar een energiebedrijf zouden gaan, maar in de gemeente blijven voor burgers en bedrijven. Er bleek heel veel belangstelling om in het kader van dit innovatieve plan en andere toepassingen van waterstof nog eens een aparte avond te organiseren. Veel mensen meldden zich om deel te nemen in een werkgroep en dit samen te gaan onderzoeken.

Bekijk hier de presentatie van Jan Piet van der Meer: Energietop 20 februari 2019 Jan Piet van der Meer over waterstof

Van innovatie naar vernieuwing

Hoofdspreker op de Energietop was de Nationale Energie Commissaris Ruud Koornstra, luis in de pels van de gevestigde orde. Hij nam de zaal mee naar de klimaattafels, de ceo’s van BMW en Shell, naar de politici in Den Haag, maar ook naar de pionier in zijn eenzame schuurtje. De sleutel voor de échte oplossing, voor de échte energietransitie, lag volgens Koornstra bij de laatste. Soms heb je namelijk een wonder nodig. Een wonder zoals: het Internet voor het bestond, het wiel voordat ermee gereden werd, de eerste man op de maan voor hij er landde. Nederland heeft volgens Koornstra alles in huis om de koploper te worden. Nederland is schathemelrijk, de slimste regio van de wereld en wordt ook gezien als “the goodest in the world.” Toch is Nederland nog steeds een van de vieste jongetjes van de klas en staan we in Europa bijna onderaan de lijst van 28 landen als het om duurzame energieopwekking gaat.

“Innovatie is: wát je doet, beter doen. Vernieuwing is: het helemaal anders doen!”

Ruud Koornsta, Nationale Energiecommissaris

Om die wonderen te laten plaatsvinden, moet je wel een beetje rebels zijn. Van de gevestigde orde zal de vernieuwing niet komen, maakte Koornstra in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk. Begin van onderop, zoek lokaal naar dat wonder!

Aan het einde van de avond maakte wethouder Guus van der Put tijdens de paneldiscussie dat de gemeente op afzienbare termijn de beleidskaders van de VGO vast zou willen stellen, waarna plannen voor grootschalige opwek beoordeeld kunnen gaan worden.

Tijdens de afsluitende borrel werd nog lang nagepraat over de inspirerende avond en bleek dat de avond een schot in de roos was.

Volgende evenementen van Hilverstroom:

26 maart: Livestream in Elckerlyc met presentatie van auteur van De Verborgen Impact Babette Porcelijn vanuit Rijen – mogelijk gemaakt door de Huurdersraad en Leystromen

4 april: Film An Inconvenient Truth 2 van Al Gore – Elckerlyc

mei: Algemene Ledenvergadering (locatie en datum volgen)

Thema-avond Waterstof (locatie en datum volgen)