Het pomphuis uit 1923 werd ooit geplaatst voor het op peil houden van het waterniveau in het kanaal bovenstrooms van de sluis. Een nieuwe voorziening ten behoeve van het waterpeil maakte het pomphuis echter overbodig. Het kreeg de status van rijksmonument.

Het pomphuis is nog volledig intact en zou met een kleine aanpassing als groene energiecentrale kunnen fungeren door de pompen als turbines te laten draaien. Momenteel wordt er gewerkt aan een verbetering in de pompen voor een optimale energieopbrengst. Het pomphuis dient naar verwachting binnenkort als eerste groene energieleverancier voor de afnemers van Hilverstroom.