Bekijk hier de actuele (near-realtime) opwekking van duurzame energie in Nederland

Hilverstroom stapt niet in zonnepark Haghorst

Participatiemodel onvoldoende aantrekkelijk voor burgers

Energiecoöperatie Hilverstroom staat achter de komst van een zonnepark in Haghorst, maar gaat zelf niet deelnemen in het geplande project in Haghorst. De initiatiefnemers, Thijs van Oirschot,  Lodewijk Burghout en Arie Reijrink, en Hilverstroom zijn er niet in geslaagd om tot een evenwichtig participatiemodel te komen wat aantrekkelijk genoeg is voor burgers om deel te nemen.

In het businessplan wordt uitgegaan van een inleg door burgers juist vóór de realisatie van het project, waarbij pas na de nodige jaren een eerste rendement kan worden uitgekeerd. Hilverstroom heeft ervaring met het opzetten van burgerparticipatie door het Burgerwindpark Spinder in Tilburg en meent dat er onvoldoende animo zal zijn voor dit model onder de burgers van de gemeente Hilvarenbeek. Wim Lemmens, voorzitter van de werkgroep Zon bij Hilverstroom: ”We vinden dat de eerste rendementsuitkering niet te lang op zich mag laten wachten met een acceptabele totale terugverdientijd voor de burger. Bedrijven, zoals ook Yes, hebben misschien een langere horizon.”

De ondernemers vinden het jammer dat het niet tot een samenwerking komt met Hilverstroom. Beide partijen hebben de afgelopen 2 jaar veel energie en tijd gestopt in het uitwerken van het plan. Woordvoerder Lodewijk Burghout: “We hebben geprobeerd een passend financieel plaatje te maken met Hilverstroom maar dat is niet gelukt. We gaan natuurlijk wel door met het project en vullen burgerparticipatie op een andere wijze in.”

Hilverstroom blijft achter de komst van een zonnepark in Haghorst staan, omdat het zonnepark zal bijdragen aan de verduurzaming en vergroening van de energievoorziening in Hilvarenbeek. Beide partijen hebben afgesproken de gemeente Hilvarenbeek, politieke partijen en belanghebbenden, zoals de leden van Hilverstroom en de Dorpscoöperatie in Haghorst, nader te informeren. Het zonnepark Haghorst beslaat ruim 20 hectare grond en gaat met 80.000 panelen duurzame stroom leveren voor circa 5.000 huishoudens.

Zonne-energie: hoe werkt het eigenlijk?

https://www.facebook.com/natgeonl/videos/407251543519394/?eid=ARBczChqAKBbg_2oNIlpfvRxWExwDPzRMeQBxRuGt6y7UR2KXNuXRdIcStvFfpzQ5S4Z44szWATywbRe

Wat gebeurde er al eerder?

Op de gemeentelijke daken worden zonnepanelen gelegd. Zo liggen er inmiddels zonnepanelen op het gemeentehuis, ’t Gebint in Biest-Houtakker en de nieuwe sportaccommodatie op de Roodloop. Het laatste gebouw is zelfs all-electric. In 2018 was de opbrengst uit zonnepanelen in Hilvarenbeek 20-25% hoger dan in voorgaande jaren! Met 10 zonnepanelen, komt dat neer op een extra opbrengst van € 100,00 (bron: nu.nl)

Overweegt u zonnepanelen op uw dak te leggen? Dat komt goed uit. De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft tot 2023 van kracht! (bron: nu.nl)