Faillissement Anode Energie

Aan het begin van de avond, woensdag 1 december, is het bestuur van Energiecoöperatie Hilverstroom middels een korte mail door Anode Energie op de hoogte gebracht van het feit dat Anode Energie faillissement zal aanvragen. Anode heeft aangegeven dat zij haar klanten morgen, 2 december, op de hoogte zal brengen.

Het bestuur van Hilverstroom is hierdoor verrast en gaat op zo kort mogelijke termijn financieel-juridisch advies inwinnen, om duidelijkheid te verkrijgen inzake de consequenties van dit faillissement.

Op dit moment hebben wij niet meer informatie dan wat de media hierover melden en het persbericht van Anode, dat wij hieronder voor uw informatie hebben opgenomen. Zodra wij een helder beeld hebben zullen wij u nader informeren.

Kijk voor meer informatie op onze speciale pagina over het faillissement van Anode.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Energiecoöperatie Hilverstroom

 

Persbericht Anode Energie

Anode Energie zal bij rechtbank Rotterdam haar faillissement aanvragen. Het betreft de groepsmaatschappijen Holding 3274 B.V., EnergiePlaza B.V., Energie I&V B.V. en Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V.

De oorzaak van het faillissement is, dat de partij waarbij Anode Energie haar energie inkoopt als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen haar leveringsverplichtingen niet meer kan nakomen. 

Hoewel Anode Energie haar termijnposities had afgedekt en op die basis, ook bij de huidige energieprijzen, nog maanden vooruit had gekund, wordt zij zo gedwongen de benodigde energie alsnog tegen de huidige marktprijzen in te kopen; en daarvoor ontbreken de liquiditeiten.

Ter illustratie: in november 2020 kostte een MWh elektriciteit gemiddeld EUR 41,04, en een MWh gas EUR 13,75, in november 2021 was dat respectievelijk EUR 186,25 en EUR 80,82. 

Anode Energie heeft de ACM geïnformeerd over de faillissementsaanvraag in verband met haar 14.000 (directe en indirecte) kleinverbruik klanten. Haar grootverbruik klanten zal Anode Energie zo spoedig mogelijk informeren.

Anode Energie betreurt het dat zij haar klanten en haar toegewijde medewerkers niet beter kan berichten.

Anode Energie is in 2001 als een van de eerste partijen actief geworden op de geliberaliseerde energiemarkt, en heeft zich sindsdien toegelegd op het ontwikkelen van innovatieve producten en het bieden van maatwerk.